Sveta

Filosofian maisteri (ympäristöekologia)
Vantaan kaupunginvaltuutettu, Uudenmaan maakuntavaltuutettu
Liiketoiminnan kansainvälistymisen ja kehitysyhteistyön asiantuntija

Ilmastonmuutoksen voi ratkaista

ilmastonmuutos ei tuota uutta niukkuuden aikaa, vaan uusien ratkaisujen, toimintatapojen ja innovaatioiden ajan! Jotta ilmastonmuutos saadaan pysäytettyä 1,5 asteeseen, pitää tukea puhtaiden teknologioiden kehitystä ja kasvattaa hiilinieluja. Ja Suomesta voi tulla edelläkävijämaa ilmastonmuutoksen hillinnässä.

Read More

Tulevaisuus rakennetaan osaamisella

Koulutus on tärkein investointi tulevaisuuteen ja suomalaisen menestystarinan peruskivi. On suunnattava enemmän resursseja tutkimukseen, koulutukseen ja innovaatiotoimintaan. Osaamisen vienti auttaa ratkaisemaan ongelmia muissa maissa ja tarjoaa liiketoiminnalle kasvumahdollisuuksia.

Read More

Mahdollisuuksien tasa-arvo

Kestävyysvajeen ratkaiseminen vaatii työllistymisen edistämistä, toimivaa yrittäjyyttä ja uusia työpaikkoja, mutta myös syrjinnän eliminointia. Minkäänlainen syrjintä ei kuulu sivistyneeseen yhteiskuntaan! On tärkeää varmistaa, että kaikilla Suomen asukkailla on tasa-arvoiset mahdollisuudet saada hyvää koulutusta ja menestyä työmarkkinoilla.

Read More

KUKA OLEN

Olen ympäristöekologian maisteri, projektipäällikkö ja innokas maailmanparantaja. Toimin kaupunginvaltuutettuna Vantaalla ja Uudenmaan maakuntavaltuutettuna. Teen työtä vesivientiä edistävien projektien parissa, tavoitteena lisätä vesisektorin kansainvälistymistä ja yhteistyömahdollisuuksia sekä auttaa kehitysmaita ratkaisemaan vesi- ja ympäristöhaasteita.

Politiikka on keino, jolla tehdään maailma paremmaksi paikaksi elää, joka kiinnittää huomiota epäkohtiin ja luo uusia ratkaisuja. Lähdin ehdolle, koska nyt on aika rakentaa uutta suomalaista menestystarinaa. Sen keskiössä on ilmastonmuutoksen hillintä, koulutuksen ja tutkimuksen kunnianpalautus, työllistymisen ja tasa-arvon edistäminen, korkean osaamisen tason ja kilpailukyvyn turvaaminen.

ПО-РУССКИ..
Я магистр экологии, руководитель проектов и человек, неравнодушный к проблемам нашего мира. Я действующий депутат города Вантаа и Регионального совета Уусимаа. Я работаю над проектами, суть которых – оказание поддержки финским компаниям и организациям, работающим в водном секторе, чтобы развивать международный бизнес и сотрудничество с развивающимися странами, и помочь им в решении водных и экологических проблем.

Политика – это способ сделать мир лучше для жизни, который привлекает внимание к проблемам и создает новые решения. Я баллотируюсь в депутаты, потому что пришло время построить новую финскую историю успеха. В её основе – предотвращение изменения климата, возвращение Финляндии статуса мирового лидера в сфере образования и научных исследований, рост занятости, поддержка равенства среди разных групп населения и обеспечению высокого уровня знаний и конкурентоспособности страны.