Kehitysyhteistyö voi tuoda elinvoimaa myös kotimaahan

Hallitustunnustelija Antti Rinteen kysymyspatteristo on enemmän kuin kiitettävä – ilmastonmuutoksen torjunta ja luonnon monimuotoisuus on päässyt listan kärkeen. Tämä on ennennäkemätöntä, että ympäristönsuojelulle annetaan niin korkea prioriteetti. ? Se myös antaa vahvan toivon, että tuleva hallitus tulee ottamaan isoja askeleita oikeaan suuntaan.  Kehitysyhteistyön määrärahojen nostaminen 0,7 prosenttiin bruttokansantulosta on myös mukana. Tämä on itsessään tärkeä

Liikenneverkon kehitäminen on sijoitus tulevaisuuteen

Mikä liikennehanke on Uudenmaan raideliikennehankkeiden ykkönen? Ehdottamasti lentorata, mikä on maakuntajohtaja Ossi Savolaisen mukaan kaikkien raidehankkeiden äiti. Listalla on myös Pisara, tunnin juna Turkuun, Espoon kaupunkirata, itäsuunnan yhteyksien kehittäminen sekä Tallinnan tunneli.  Liikenneverkon kehitämistä pitää nähdä sijoituksena tulevaisuuteen. Liikenteen päästövähennyksiä vaativat rohkeita toimia, varsinkin kun tavoitteetkin ovat kovia: Uudenmaan päästöt on tarkoitus puolittaa vuoteen 2030

Oulun rikokset maahanmuuttajataustaisen silmin

Oulun seksuaalirikokset puhuttavat isosti. Tänään tuli julki uutinen, että Itä-Helsingissä ovat tapahtuneet vastaavanlaiset rikokset, jossa kiinniotetut ovat ulkomaalaistaustaisia. Asia on erittäin vakava ja paljastaa puutteita turvapaikkahakijoiden kotoutumisprosessissa.  Olen vahvasti sitä mieltä että maahanmuutosta on keskusteltava avoimesti ja rakentavasti, myös vaalikentillä. Samalla pitää hyväksyä, että ääripäämielipiteet ovat osa yhteiskunnallista keskustelua, ja normaali inhimillinen reaktio järkyttäviin tapahtumiin.

Ilmastonmuutoskeskustelusta puuttuu rohkeus!

Uskallan sanoa näin. Ilmastonmuutoskeskustelussa vallitsee pessimismi, turhautuneisuus tai skeptisismi.  Esimerkiksi Sitran johtaja painottaa, että meillä ei ole enää aikaa odottaa kunnes uudet teknologiat skaalautuvat maailmanlaajuisesti, vaan on otet­ta­va heti käyt­töön par­haat rat­kai­sut, joi­ta meil­lä jo on.  Tämä tietenkin pitää paikkansa. Aika on loppumassa. Saadakseen ilmaston lämpenemistä pysäytettyä 1,5 asteeseen hii­li­di­ok­si­din net­to­pääs­töt pi­täi­si lä­hes puo­lit­taa vuoden

Yksityinen ja kolmas sektori julkisten palveluiden lisävahvuutena

Vanhustenhoito puhuttaa jo kolmatta viikkoa, nyt samantyyppiset ongelmat on havaittu myös vammaispalveluissa ja jopa työttömille suunnatuissa palveluissa.  Kyse on kahden hallituskauden aikana tehdyistä laajoista leikkauksista. Vaajassa kymmenessä vuodessa vuodesta 2010 lähtien kuntien peruspalveluiden valtionosuuksia leikattiin lähes kymmenen prosenttia. Kyse on 2,4 miljardin summasta. Vanhustenhoito on ollut pitkään alirahoitettu, erityisesti verrattuna muihin Pohjoismaihin, mutta samalla 80

MAL -suunnitelma: Katse arkeen

Tänään Vantaan valtuustoa puhutti maankäyttöä, asumista ja liikennettä kattava MAL 2019 –suunnitelma, joka tähtää pitkälle tulevaisuuteen. Suunnitelma sitouttaa pääkaupunkiseudun kaupunkeja yhteisiin alue-, yhdyskuntarakenteen ja liikennejärjestelmän kehittämisperiaatteisiin. Suunnitelman ylivoimainen tavoite on vähentää liikenteen päästöjä vähintään 50 % vuoden 2005 tasosta vuoteen 2030 mennessä. Noin puolet esitetyistä keinoista tähtäävät liikkumistottumuksien ja kysynnän ohjaamiseen (sähkö- ja vähäpäästöiset autot,