Ilmastonmuutoskeskustelusta puuttuu rohkeus!

Uskallan sanoa näin. Ilmastonmuutoskeskustelussa vallitsee pessimismi, turhautuneisuus tai skeptisismi.  Esimerkiksi Sitran johtaja painottaa, että meillä ei ole enää aikaa odottaa kunnes uudet teknologiat skaalautuvat maailmanlaajuisesti, vaan on otet­ta­va heti käyt­töön par­haat rat­kai­sut, joi­ta meil­lä jo on.  Tämä tietenkin pitää paikkansa. Aika on loppumassa. Saadakseen ilmaston lämpenemistä pysäytettyä 1,5 asteeseen hii­li­di­ok­si­din net­to­pääs­töt pi­täi­si lä­hes puo­lit­taa vuoden

MAL -suunnitelma: Katse arkeen

Tänään Vantaan valtuustoa puhutti maankäyttöä, asumista ja liikennettä kattava MAL 2019 –suunnitelma, joka tähtää pitkälle tulevaisuuteen. Suunnitelma sitouttaa pääkaupunkiseudun kaupunkeja yhteisiin alue-, yhdyskuntarakenteen ja liikennejärjestelmän kehittämisperiaatteisiin. Suunnitelman ylivoimainen tavoite on vähentää liikenteen päästöjä vähintään 50 % vuoden 2005 tasosta vuoteen 2030 mennessä. Noin puolet esitetyistä keinoista tähtäävät liikkumistottumuksien ja kysynnän ohjaamiseen (sähkö- ja vähäpäästöiset autot,