MAL -suunnitelma: Katse arkeen

Tänään Vantaan valtuustoa puhutti maankäyttöä, asumista ja liikennettä kattava MAL 2019 –suunnitelma, joka tähtää pitkälle tulevaisuuteen. Suunnitelma sitouttaa pääkaupunkiseudun kaupunkeja yhteisiin alue-, yhdyskuntarakenteen ja liikennejärjestelmän kehittämisperiaatteisiin. Suunnitelman ylivoimainen tavoite on vähentää liikenteen päästöjä vähintään 50 % vuoden 2005 tasosta vuoteen 2030 mennessä. Noin puolet esitetyistä keinoista tähtäävät liikkumistottumuksien ja kysynnän ohjaamiseen (sähkö- ja vähäpäästöiset autot,