Uskallan sanoa näin. Ilmastonmuutoskeskustelussa vallitsee pessimismi, turhautuneisuus tai skeptisismi. 

Esimerkiksi Sitran johtaja painottaa, että meillä ei ole enää aikaa odottaa kunnes uudet teknologiat skaalautuvat maailmanlaajuisesti, vaan on otet­ta­va heti käyt­töön par­haat rat­kai­sut, joi­ta meil­lä jo on. 

Tämä tietenkin pitää paikkansa. Aika on loppumassa. Saadakseen ilmaston lämpenemistä pysäytettyä 1,5 asteeseen hii­li­di­ok­si­din net­to­pääs­töt pi­täi­si lä­hes puo­lit­taa vuoden 2030 mennessä ja saada hiilidioksidipäästöt ja -poistot tasapainoon vuoteen 2050 mennessä. 

Ilmastonmuutos vaatii nopeita toimia, mutta myös pitkäjänteistä poliittista rohkeutta, strategista ajattelua, sekä kykyä kääntää kaste tulevaan ja johtaa kehitystä oikeisiin uomiin. Vaikka turvaudutaan käytettävissä oleviin teknologioihin, pitää olla rohkeutta visioida ja kehittää uutta!

Ilmastonmuutoksen kannalta energiapoliittiset ratkaisut ovat tärkeimpiä kehityssuuntavalintoja. Nykyään noin 80 % maailman energiasta tuotetaan fossiilisilla polttoaineilla, noin 7 % ydinvoimalla, 15 % biopolttoaineilla, jolloin uusiutuvien energialähteiden osuus on mitättömät 0,5 %. Mutta toinen tosiasia on se, että halvan öljyn kausi on loppumassa. Itse öljy loppuu joskus 2050-luvulla, mutta jo ennen päädymme tilanteeseen, jossa jäljellä olevien öljyvarantojen hyödyntäminen ei ole taloudellisesti kannattavaa. Jo pelkkä öljyn hinnan nousu tuo mukanaan vakavia seurauksia maailmantaloudelle. Paine löytää korvaavia energialähteitä on jo tällä hetkellä kova.

Samalla tiedon määrä maailmassa kasvaa räjähdysmäisesti. Tieteellisen tiedon määrä kaksinkertaistuu joka yhdeksäs vuosi. Tämä tarkoittaa myös siitä, että uusia innovaatioita keksitään jatkuvasti, ja joistakin takuuvarmasti kehittyy toimivia ratkaisuja. Mm. fuusioenergiaan pohjautuvat teknologiat tulevat markkinoille todennäköisemmin tämän vuosisadan puolissävälissä. Sähkölentokoneet voi hyvinkin tulla markkinoille jo muutaman vuoden päästä ja tarjota kestävän ja edullisen tavan matkustaa kaupunkien välillä. 

Teknisesti osaamme jo nyt hallita kasvihuonekaasujupäästöjä. Ilmastonmuutoksen ongelma on pääasiassa taloudellinen ja poliittinen. Sen takia ilmastonmuutoskysymys vaatii rohkeita päätöksiä ja teknologisen kehityksen jatkuvaa edistämistä.

  • Ei kannata aliarvioida ihmisen uuden luomisen janoa. Tieteellistä ajattelua ei voi pysäyttää. Kun poliittinen tahto ja markkinoiden vaatimus on kova, myös uusia ratkaisuja syntyy nopealla tahdilla.  Ei myöskään kannata aliarvioida ihmisten haluttomuutta muuttaa oman elämäntapansa. Hiilijalanjäljen pienentäminen vaatii selkeitä poliittisia ohjauskeinoja. Konkreettisia esimerkkejä ovat käyttöomaveron poistaminen sähköautoilta, tarpeeksi latauspaikkoja, yhteiskäyttöautojen tukeminen, toimivat joukkoliikenneyhteydet, kasvisruokavaihtoehtojen tarjoaminen, jne.
  • Suomea pidetään maailmassa cleantech- teknologioiden edelläkävijämaana. Suomen tarina omien ympäristöongelmien ratkaisemisesta voi toimia hyvänä esimerkkinä monille kehitysmaille. Toisen maailmansodan jälkeisen jälleenrakennuksen aikana Suomi teollistui ja kaupungistui nopeasti. Seurauksena mm. vesien tila heikkeni merkittävästi. Tiukka lainsäädäntö, julkisen hallinnon tahtotila, tutkimus, koulutus & teknologiat ovat ovat johtaneet siihen, että nykyään vettä voi monissa paikoissa juoda suoraan järvestä. Nyt Suomi voi antaa samaa esimerkkiä hiilineutraalisuushaasteen ratkaisemisessa!
  • Tutkimus, kehitys ja innovaatiotoiminta vaatii rahoitusta. Uusien keksintöjen tuotteistaminen vaatii rahoitusta. Tuotteiden kaupallistaminen ja vieminen maailmalle (ratkaisemaan muiden maiden ympäristöhaasteita) vaatii rahoitusta. T&K&I toiminta on teknologisen kehityksen moottori ja sen toimivuutta pitää turvata myös julkisin varoin! 
  • Tuotteet, yritykset, rakennukset ja jopa kokonaiset kaupungit tulevat ympäristöystävällisiksi, koska se luo positiivista imagoa. Vaikka tämä vastuullisuustoiminta jää kovin usein viherpesutasolle, kuluttajien vaatimukset pakottavat tuottajia panostamaan kestävimpiin ratkaisuihin. Ja toisinpäin – taitava markkinointi luo uusia käyttötottumuksia. Jos on trendikästä ryhtyä vegaaniksi, ostaa sähköauto tai hybridi, matkustaa raiteilla, suosia kierrätyistä, – se voi lopulta tehdä hyvinkin suuren vaikutuksen isossa mittakaavassa.
  • Kyseessä on koko ihmiskuntaa koskeva kysymys. Ilmastonmuutoksen pysäyttäminen on oltava TOP PRIORITY kysymys kaikissa poliittisissa keskusteluissa. Suomeen tarvitaan hallitus, joka uskaltaa nostaa ilmastonmuutoksen ykkösasiakseen!

Spread the word. Share this post!

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *