Mikä liikennehanke on Uudenmaan raideliikennehankkeiden ykkönen? Ehdottamasti lentorata, mikä on maakuntajohtaja Ossi Savolaisen mukaan kaikkien raidehankkeiden äiti. Listalla on myös Pisara, tunnin juna Turkuun, Espoon kaupunkirata, itäsuunnan yhteyksien kehittäminen sekä Tallinnan tunneli. 

Liikenneverkon kehitämistä pitää nähdä sijoituksena tulevaisuuteen. Liikenteen päästövähennyksiä vaativat rohkeita toimia, varsinkin kun tavoitteetkin ovat kovia: Uudenmaan päästöt on tarkoitus puolittaa vuoteen 2030 mennessä ja hiilettömyyteen päästä vuonna 2045. Tämä vaatii lisää raidehankeita, uusien teknologioiden (sähköautot! vetyautot!) ja palveluiden käyttöönottoa, energiatehokkasta liikennejärjestelmää sekä liikenneverotuksen kokonaisuudistuksen. 

Nykyinen verotus johtaa selvästi väärään suuntaan, esim. tekee vanhojen diesel autojen tuontia Euroopasta kannattavaksi. Tiemaksut mahdollistavat varojen kohdentamista tien tarpeeseen, ja lisäävät joukkoliikenteen käyttöasteetta. 

Täällä hetkellä Liikenne- ja viestintäministeriön investointibudjetti on erittäin rajallinen. Ratahankkeiden jatkuva asettaminen prioriteettijärjestykseen ei anna tilaa liikenneverkon kokonaistarkastelulle. Nykyisellä budjetilla on mahdollista toteuttaa vain murto-osan mahdollisista hankkeista, jotka olisivat voineet varmistaa tarvittavan joustavuuden. Liikenneinvestointien kustannushyötyarvioita on usein puutteellisia, eikä hankkeiden ilmastopoliittisia ja yhteiskunnallisia vaikutuksia osataan ottaa kokonaisuudessaan huomioon. 

Jatkossa tarvitaan uusia rahoitusmuotoja ja rahoitusinstrumenttien kombinaatiota – eli sellaisia malleja, joissa on mukana julkista, yksityistä / säätiörahaa. Myös EU tulee lähitulevaisuudessa rahoittamaan entistä enemmän jäsenmaiden liikenneverkkojen kehittämistä.

Ja ilman muuta pelkkien raideyhteyksien parantaminen ei riitä, tarvitaan muita liikennemuotoja mukaan – yhteiskäyttöautoja, kimppakyytejä, uusia taksipalveluita, MAAS-järjestelmää ja miksei robottiautoja. Oman auton omistaminen on kohta menneisyys ja tämä onkin yllättävän kallista: jos otetaan mukaan piilotetut kustannukset (esim. auton arvon aleneminen), kokonaissummaksi voi kertyä jopa 561 € /kk tai 6731 € /v. 

Lopuksi Vantaan ja koko maakunnan kannalta strategisesti tärkeästä projektista. Helsinki-Vantaan lentokentän kapasiteetin lisääminen ja terminaalilaajennukset vaatii 1 Mrd lisäinvestointeja. Täällä budjetilla tähdätään 30 M matkustajien määrään ja multibusiness-kokonaisuuden raketamiseen. Lentokentästä on tarkoitus rakentaa matkakeskus, jonka tarkoitus on parantaa eri liikennemuotojen saavutettavuutta (eli sijoittaa raideliikenne, linja-autot, taksit, henkilöautot, pysäköinti, polkupyörät ja ratikan saman katon alle) ja sujuvoittaa vaihtoa eri matkustamismuotojen välillä. Tämä hanke on kriittinen myös Vantaan kehittämisen kannalta.

Liikennepolitiikan pitää olla ennakoiva ja pitkäaikanen, ja tähdätä ilmastonmuutoksen hillitsemiseen, joustavuuteen ja toimivuuteen!

Spread the word. Share this post!

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *