Vanhustenhoito puhuttaa jo kolmatta viikkoa, nyt samantyyppiset ongelmat on havaittu myös vammaispalveluissa ja jopa työttömille suunnatuissa palveluissa. 

Kyse on kahden hallituskauden aikana tehdyistä laajoista leikkauksista. Vaajassa kymmenessä vuodessa vuodesta 2010 lähtien kuntien peruspalveluiden valtionosuuksia leikattiin lähes kymmenen prosenttia. Kyse on 2,4 miljardin summasta.

Vanhustenhoito on ollut pitkään alirahoitettu, erityisesti verrattuna muihin Pohjoismaihin, mutta samalla 80 vuotta täyttäneiden osuus on väestöstä on Suomessa korkeimmillaan kuin muissa Pohjoismaissa. 

Eli tilanne on yksinkertaisesti sellainen, että rahat vähenevät, mutta palvelun piiriin tulee jatkuvasti uusia asiakkaita. Julkisten palveluiden ulkoistaminen yksityisille palveluntuottajille on silloin ainoa – pakotettu – vaihtoehto, koska se maksaa kunnille vähemmän. Ja yksityisen toimijan intresseissään on tietenkin pitää kustannukset minimissään ja tavoittaa nopeaa taloudellista etua.

Parempi että julkispalvelut pysyisivät julkisina, kunnan käsissä. Vastuun ulkoistaminen vähentää kunnan mahdollisuuksia vaikuttamaan palveluiden laatuun, ja yhä pienemmät resurssit eivät riitä toiminnan valvomiseen. 

Ideaalimaailmassa yksityinen ja kolmas sektori toimivat hyvin julkisten palveluiden ohella lisävahvuutena. Jatkossa järjestöjä pitää käyttää laajemmin kunnan hoivapalveluiden tuottamiseen. Niitä on Suomessa yli 1100, ja niiden yhteenlaskettu liikevaihto on yli 1,7 miljardia euroa.

Järjestöt tuottavat palveluita voittoa tavoittelemattomasti ja pitkäjänteisesti, jolloin alueellisen hyvinvoinnin kehittämisen on keskiössä. Järjestöjen kautta tilattu toiminta maksaa saman verran kuin kunnan itse tuottamaa, mutta 
>> järjestöt ohjaavat mahdollisen ylijäämän takaisin toimintaan ja kohderyhmän hyödyksi.  
>> ja samalla järjestöillä on mahdollisuus hakea rahoituksia joiden avulla mm. kohderyhmän hyvinvointia voidaan lisätä.

Onko järjestöjen aika nyt tulossa?

Spread the word. Share this post!

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *